Handelsbetingelser

0.0. Du får varen leveret som mp3-fil (audio) - ikke som noder.

1.0 Hvem er FESTKLAVERET.DK

1.1 FESTKLAVERET.DK drives af JGMusik ApS (CVR 77322914), Strandvejen 18, 4300 Holbæk

2.0 Hvad tilbyder FESTKLAVERET.DK

2.1 Festklaveret.dk giver dig adgang til et større udbud af ledsagende musik til festsange via butikken på Festklaveret.dk. Vi bestræber os på løbende at have nye numre tilgængelige på Festklaveret.dk. 

2.2 At benytte butikken forudsætter, at du har adgang til Internettet.

2.3 Du kan hente/downloade musiknumre til din pc eller mobile enhed. Herefter kan musikken afspilles på din pc, mobile enhed, brændes på en CD, flyttes til din bærbare afspiller eller til en anden pc jf. 4.0 'Rettigheder'. Bemærk at antallet af gange et musiknummer kan kopieres over på eks. CD-rom eller andre afspillere kan være/er begrænset. Under 'Rettigheder' ved hvert enkelt musiknummer kan du se, hvor mange gange, du har mulighed for at kopiere musiknumret til andre medier eller afspillere.

2.4 Kvaliteten af musiknumrene i butikken er i variable bitrate 128kbit/sek, hvilket er en sædvanlig og udmærket lydkvalitet. Vi kan ikke garantere dig, at kvaliteten vil være lige så høj, som på almindelige CD.

3.0 Indgåelse af aftale

3.1 Du kan anvende sitet uden at oprette en profil

3.2 Du kan ikke handle i butikken uden at have oprettet en profil. (Det sker automatisk i forbindelse med en handel)

3.3 Når du handler i butikken, er det vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og præcise.

3.3.1 Du skal gemme kvitteringerne på dine køb, da de er din eneste adgang til at hente musikken igen inden for 30 dage.

4.0 Rettigheder - kopiering mv.

4.1 Alle rettigheder til butikken og musiknumrene tilhører FESTKLAVERET.DK. Du opnår ingen rettigheder til butikken eller materiale på hjemmesiden, herunder musiknumrene, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i denne aftale.

4.2 Den musik du køber i butikken er ophavsretligt beskyttet, og brugen af musikken kan kun ske i det omfang, det er udtrykkeligt hjemlet i denne aftale eller i henhold til bestemmelser i ophavsretsloven, som FESTKLAVERET.DK ikke kan begrænse ved aftalen. Du må kun benytte den musik du køber på Festklaveret.dk til personlig brug. Du må således hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre musikken til personer uden for din husstand, ligesom kommerciel brug, udleje, salg eller offentlig afspilning af den downloadede musikfil ikke er tilladt uden særskilt aftale med KODA. Ovennævnte forbud gælder også eventuelle personlige kopier af den musik, som du har købt på Festklaveret.dk. Du må derimod gerne overføre musikken til en bærbar musikafspiller, der tilhører dig selv eller personer inden for din husstand, afspille musikken til en mindre privat fest og/eller kopiere musikken til en CD og lytte til denne CD. Kopien må dog under ingen omstændigheder anvendes til offentlig afspilning. Afspilning af musikken til lukkede fester og arrangementer er IKKE offentlig afspilning.

4.3 Du må ikke bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken i butikken.

4.4 Hvis du handler i strid med denne aftale eller krænker ophavsretten til musik fra butikken, er du erstatningsansvarlig og kan muligvis også ifalde straf.

5.0 Fortrydelsesret

5.1 Ved køb af musik giver du samtidig samtykke til, at der sker levering med det samme, og du har derfor ikke fortrydelsesret på dine køb.

6.0 Tekniske krav - support/hjælp

6.1 For at kunne hente musik skal din pc opfylde disse tekniske krav:

1. Lydkort (min. 16bit / 44.1 Khz)

2. Højttaler eller hovedtelefoner der er forbundet til din pc

3. Windows 7 og højere. Mac OS X, iOS, Android eller nyere system.

4. En browser opdateret til senest version.

5. Windows Media Player version 9 eller 10, QuickTime eller en anden måde at afspille mp3-filer

6.2 Får du problemer med brugen af butikken, eller har du i øvrigt spørgsmål vedrørende butikken, kan du kontakte FESTKLAVERET.DK (info@festklaveret.dk)

7.0 Ændringer

7.1 Indholdet af FESTKLAVERET.DK inkl. disse vilkår kan ændres uden varsel.

7.2 Du bør skrive denne aftale ud og gemme en kopi. 

8.0 Tvister

8.1 Opstår der uenighed mellem dig og FESTKLAVERET.DK vedrørende denne aftale, og kan vi ikke tale os til rette om uenigheden, skal den afgøres efter dansk ret ved byretten i den retskreds, du bor i.

9.0 Forbehold

9.1 Der tages forbehold for tryk- og prisfejl, samt ændringer i priser, moms og afgifter. FESTKLAVERET.DK er ikke ansvarlig for nedbrud af og/eller svigtende adgang til butikken, svigt i strømforsyning eller telekommunikation, hærværk (herunder computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for FESTKLAVERET.DK's kontrol.

 


Hjælp