Klavermusik til din festsang

Få 10 versioner for 95 kr. (kr. 80,- frem til 1. juni)
Så kan du skrive lige så mange vers du har lyst til.

85,-
Vers
Tip

Ved sange på over 10 vers gør du sådan her:

12 vers:
6 vers versionen
+ "SKÅL!!"
+ 6 vers versionen

13 vers:
6 vers versionen
+ "SKÅL!!"
+ 7 vers versionen

Hjerte & Smerte - Rim & Lim

Det er altid svært at få de rigtige rim ind i sin sangtekst. For nogen kommer det helt automatisk mens andre ligger søvnløse over det i dagevis. Der er stor hjælp at hente i Politikens Rimordbog - den er rigtigt god i en snæver vending. Der findes faktisk også gratis rimordbøger på nettet. I stedet for at remse dem alle op her, så Google ordet “Rimordbog”. De er af forskellig kvalitet, så prøv dig frem til hvilken du bedst kan lide.


Få dine versefødder på plads - KLAP TEKSTEN!!

Der er skrevet stolpe op og ned omkring det med versefødder og en søgning på nettet vil hjælpe dig en masse omkring jamber, trokæer og daktyler, som det hedder så fornemt. Her er vores simpleste råd: Klap teksten!! ...og hvad betyder så det? Tag f.eks. en tekst som: “Jens Hansen har en bondegård”. Hvis du klapper den samtidigt med at du siger den, så ser den sådan ud:

Jens Han-sen har en bon-de-gård (i alt 8 klap) Prøv!!

Li-rum la-rum laj (i alt 5 klap)

Det vil sige at din tekst i disse to linier have samme antal klap. Et helt banalt eksempel kunne være:

Min mand han bli-ver fem-og-tres (i alt 8 klap)

Hip Hur-ra for det (i alt 5 klap)

 

Hvis nu din mand hed “Jørgen”, så vil det gå lidt galt:

Min Jør-gen han bli-ver fem-og-tres (i alt 9 klap)

så skal du fjerne ét klap for at få regnestykket til at gå op - det kan du så gøre således:

Min Jør-gen bli-ver fem-og-tres (i alt 8 klap)

 

Du kom altså på ret kurs igen ved at fjerne ordet “han” som svarer til ét klap.

Der er selvfølgelig en masse undtagelser, men overordnet så kan du på den måde sikre dig at din tekst passer til melodien. På Festklaveret kan du se alle originale tekster til alle melodier, og kan så “klappe” dem igennem og derved sammenligne din egen tekst med originalen.

Tips til tekstforfattere

Kurv:
Indkøbskurven er tom...
Indkøbskurven er tom...
  Log ind Afspil købte melodier
Hjælp